Instroom van kinderen

Binnen het basisonderwijs is de datum 31 december/1 januari een soort van scheidslijn tussen groep 1 en groep 0.
Kinderen die tussen de zomervakantie en vóór 1 januari 4 jaar worden krijgen automatisch een plek in groep 1. Groep 1 gaat alle dagen naar school. Op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30u en op woensdag en vrijdag tot 12u.
Kinderen die vanaf 1 januari tot de zomervakantie 4 jaar worden, worden ook wel instroomkinderen of groep ‘0’ kinderen genoemd. Deze kinderen gaan op de CNS 5 ochtenden tot 12u naar school. Zij worden wel in groep 1 geplaatst, maar hun schooltijden verschillen dus. Mocht uw kind dus na 1 januari 4 jaar worden, dan mag uw kind dus 5 ochtenden naar school.

We hanteren daar als school één lijn in. Als school realiseren we ons dat sommige ouders dit graag anders zien. Wij kunnen formatietechnisch vanaf 1 januari gewoon niet meer uren bieden. Kinderen die 4 jaar worden worden in principe allemaal in groep 1 geplaatst. Wordt deze groep echter te groot, dan kunnen we zo mogelijk een extra groep formeren. Deze kan dan bijvoorbeeld na de voorjaarsvakantie of de meivakantie starten. In overleg met hun ouders/verzorgers zien we graag dat kinderen die in december 4 jaar zijn geworden in januari op school komen. Kinderen die kort voor de zomervakantie 4 jaar worden, heten we graag welkom na de zomervakantie.

Voorafgaande aan de vierde verjaardag worden de kinderen twee keer een dagdeel uitgenodigd om ‘kennis te maken’. Voor de zomervakantie worden meerdere kinderen tegelijk uitgenodigd om kennis te maken met (een deel van) hun nieuwe groep.