Burgerschap

Burgerschap.png

Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat er liefde en aandacht is voor onze omgeving.

Daarom is het belangrijk dat leerlingen een open oog en een open hart ontwikkelen voor hun sociale omgeving. De leerlingen groeien op in een maatschappij waar allerlei verschillende mensen en meningen zijn. Ze leven in een gezin, een straat, dorp of stad waar ze samenleven met andere mensen. Mensen die anders zijn, mensen die andere meningen hebben, mensen met verschillende achtergrond wat betreft cultuur en geloof. De school levert een bijdrage die gericht is op de bevordering van sociale integratie door het overdragen van kennis en kennismaking met de diversiteit van de samenleving. Als kinderen over elkaar, elkaars cultuur en geloof leren zullen ze elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen en ‘anders zijn’ te accepteren. Door regels en afspraken centraal te stellen in de klas, de school en in het verkeer leren de kinderen dat er regels nodig zijn om een veilige maatschappij te bewerkstelligen.

Aangezien Nederland een democratische rechtstaat is, is het belangrijk voor de kinderen om te weten hoe zo’n rechtstaat is ontstaan, in elkaar zit en hoe zij daar later een rol in kunnen gaan spelen. Omdat we in dit land vrijheid van meningsuiting hebben is het belangrijk dat kinderen zich een eigen mening weten te vormen, maar ook dat zij meningen van anderen leren te respecteren.

Tenslotte is het belangrijk voor de kinderen te leren over de wereld, de natuur en het milieu en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de wereld leefbaar blijft.

De Kanjertraining waar wij als school mee werken “is” burgerschap. Het is een programma dat de vrucht is van burgerlijk initiatief. De Kanjertraining weet op een gedegen en speelse manier invulling te geven aan burgerschap. Klik op de volgende link wanneer u meer wilt lezen over Burgerschap en de Kanjertraining. 

Analyseinstrument Burgerschapsvorming (kanjertraining.nl)