Historie

 

 

 Korte geschiedenis van de CNS

 

1968
Een groep ouders uit de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente de Rank richt de Vereniging voor Christelijk Nationaal School onderwijs te Staphorst op.

1970
De CNS opent de deuren met twee groepen. Er zijn twee noodlokalen in het gebouw van de Gereformeerde kerk.

1972
Aan de Meestersweg wordt een 4-klassige school in gebruik genomen.

CNS opening 1972

1974
In nog een zaaltje van de Gereformeerde kerk wordt de kleuterschool ingericht.

1975
De school wordt uitgebreid met twee leslokalen en er is een feestelijke opening van een 2-klassige kleuterschool.

cns uitbreiding 1975

1979
Door een grote toestroom van kleuters komt er een noodlokaal op het plein van de school.

1983
Door bezuinigingen mogen er minder kleuters naar school. Het noodlokaal wordt speellokaal.

1984
Er zijn weer drie kleutergroepen.

1985
De basisschool doet haar intrede op 1 augustus.
Onze school wordt dan Christelijk Nationale Basisschool.
De lagere school en de kleuterschool worden opgeheven en samengevoegd.

1992
De school wordt groter. Er komt een lokaal voor de onderbouw bij, een speellokaal en een personeelskamer.

cns verbouwing 1992        cns verbouwing 1992 klaar

1995
Het 25 jarig bestaan van de CNS wordt uitbundig gevierd.

1998
Er wordt een aanvraag ingediend voor uitbreiding met twee lokalen. Plannen voor een nieuwe school in Staphorst-Zuid worden ontwikkeld. Tegen kerst 1998 geeft de gemeenteraad haar fiat aan de Combi-school (de CNS en de OBS onder hetzelfde dak).

1999
De “eerste steen- legging”van de Combi school.

cns bouw 2000

2000
De nieuwe school wordt geopend.

2003
De heer Spijk, 33 jaar de inspirerende directeur, neemt afscheid en gaat met pensioen. Aldert Dijk volgt hem op.

2010
(17 juni) Het 40 jarig jubileum van de schoolvereniging wordt gevierd, samen met 343 kinderen, leerkrachten,(oud-)bestuurs-, ouderraads- en mr leden.

cns 40 jaar 1         cns 40 jaar

2015
In het voorjaar van 2015 heeft de peuterspeelzaal binnen onze combischool een plekje gekregen

Speulhuus

maart 2021: 
We nemen op 12 maart 2021 afscheid van onze directeur Aldert Dijk. Hij was vanaf 2003 de tweede directeur van de CNS. Zijn opvolger is Dirk Dreschler.

januari 2022:
De Peuterspeelzaal wordt overgenomen door Kinderopvangorganisatie Spelerwijs uit Hoogeveen.

juni 2022:
Het 50 jarig jubileum van de schoolvereniging wordt op 2 juni gevierd, samen met kinderen, leerkrachten en de ouders. Op 18 juni vindt er een reünie plaats. Deze wordt door zo’n 200 personen bezocht.
De activiteiten zijn met 2 jaar uitgesteld ivm de Coronapandemie.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan is een jubileumboek gemaakt.


We starten het schooljaar 2023-2024 met 16 groepen en 357 leerlingen.
(4 september 2023)
Er zijn 40 medewerkers. Naast de groepsleerkrachten zijn er leerkrachten met extra aandacht voor zorgleerlingen, een directeur, een ICT- er, een administratief medewerker, vijf onderwijsassistenten en twee conciërges.