Intern begeleider

Betty

Mijn naam is Betty van den Brink, ik ben de Intern Begeleider op de CNS.

Een intern begeleider coördineert in de school de extra zorg die leerlingen nodig kunnen hebben. Vragen voor die extra zorg kunnen afkomstig zijn van leerkrachten en van ouders.

Eerst wordt gekeken welke zorg wij intern als school kunnen bieden. Daarnaast is er de mogelijkheid om advies te vragen aan andere deskundigen. Een intern begeleider onderhoudt contacten met externen op gebied van zorg of speciale begeleiding.

Op de CNS werken we met een zorgteam waarin maatschappelijk werk, de school verpleegkundige en een orthopedagoog zitting hebben. In dit zorgteam worden leerlingen besproken die door ouders en/of school als zorgelijk worden ervaren. De intern begeleider is de voorzitter van dit zorgteam.

Daarnaast voert een intern begeleider groepsbesprekingen met de leerkrachten waarin het sociaal welbevinden en de resultaten van de leerlingen worden besproken en gevolgd.

Ik werk op dinsdag en op donderdag als intern begeleider.

Wanneer u met mij in gesprek wilt over uw kind kunt u daarvoor een afspraak maken.

Uiteraard bent u ook welkom zonder afspraak, maar dan kan het zijn dat u mij net in een bespreking aantreft.