Kernwaarden

Kernwaarden CNS Staphorst - Januari 2024
In 2021 hebben we als team met elkaar kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden vloeien voort vanuit onze christelijke identiteit en vormen de basis voor ons handelen en communiceren.

Kernwaarden: 

Omschrijving: 

Voorbeelden van waarneembaar gedrag, taal, houding zijn onder andere: 


Veiligheid


Veiligheid betekent voor ons ten diepste dat iedereen in onze schoolgemeenschap zich geborgen mag weten, bij God en bij elkaar. Dat moet merkbaar zijn in zowel fysieke (omgeving) veiligheid als sociale (omgang) veiligheid. We realiseren ons dat dit zowel objectief als subjectief beleefd kan worden. We spannen ons ervoor in om zowel de omgeving als onze omgang veilig te laten zijn, al realiseren we ons dat er altijd ‘iets’ kan gebeuren. Dit proberen we uiteraard te voorkomen. 
 


Nette ruimtes. 
Vrije (loop)routes. 
Eerlijk zijn. 
Met elkaar praten (ipv over elkaar). 
Rechts lopen op de trap. 
Elke 4 jaar een risico-inventarisatie (RI&E) uitvoeren en de acties die daaruit voortkomen verwerken 
Er is een luisterjuf op school waar leerlingen terecht kunnen. 
Voor personeel en ouders zijn er vertrouwenspersonen waar ze terecht kunnen.


Vertrouwen


Onder vertrouwen verstaan we dat we ons afhankelijk durven te weten van de ander, dat er sprake is van eerlijkheid en dat zaken goed zullen gaan.


Eerlijk zijn 
Met elkaar praten (ipv over elkaar) 
Afspraken nakomen


Respect


Onder respect verstaan we eerbied, waardering en omzien naar elkaar.

Leerlingen en elkaar echt zien.


 Dat wij de ander steeds proberen te zien als een geliefd medeschepsel van God.


Verschillen in meningen en inzichten zijn noodzakelijk om als team het beste resultaat te kunnen leveren. Maar die verschillen mogen niet leiden tot ander (negatief) gedrag naar elkaar. Een respectvolle omgang betekent concreet dat je elkaar niet anders gaat behandelen ondanks een verschil van mening of inzicht. Je accepteert dit verschil.  


Gelijkwaardigheid


Onder gelijkwaardigheid verstaan we dat we de ander zo behandelen, als dat we zelf behandeld willen worden.

Gelijkwaardigheid betekent overigens niet dat iedereen dezelfde functie heeft. Op dat gebied bestaat er erkende ongelijkheid. 
 
Een actueel thema, in het verlengde van gelijkwaardigheid, is Kansengelijkheid. We streven naar Kansengelijkheid voor ieder kind, ongeacht hun achtergrond, afkomst of situatie.


In feite geldt hiervoor hetzelfde concreet waarneembare gedrag als welke bij Respect beschreven staat. 


Iedereen doet ertoe, ongeacht afkomst, achtergrond, en staat van dienst. We behandelen iedereen gelijk. Afspraken op school gelden in de basis dus zowel voor leerlingen en ouders als leerkrachten. (uitzonderingen daargelaten)

 

Rust

Onderwijs is voor ons geen ‘ratrace’ waarin de mens samenvalt met zijn of haar prestaties. We hebben wel hoge verwachtingen van elkaar, maar staren ons niet blind op scores. Dat geeft rust. Onder rust verstaan we ook dat we ‘ons rustig en beheerst gedragen’ en zo ook communiceren. Daarnaast hebben we rust nodig om los te komen van ons werk. 

Nette ruimtes 
Rechts lopen op de trap 
‘Normale’ stem

Pauzetijden respecteren, daar gebruik van maken