Klachtencommissie

We maken gebruik van de klachtenregeling, opgesteld door de onderwijsbond CNV. 
Samengevat zijn er drie regelingen, inclusief procedures, als het gaat om klachten.

Het gaat om de volgende aspecten:

 • Lichamelijke integriteit
 • Discriminerend gedrag
 • Agressie, pesten en geweld

Onze visie op kinderen, op het mens-zijn, heeft consequenties voor ons gedrag en handelen. Als het gaat om lichamelijke integriteit worden de volgende gedragingen niet getolereerd:

 • grappen met een seksueel getinte, vernederende strekking seksueel getinte, vernederende toespelingen of insinuaties 
 • seksueel getinte opmerkingen over uiterlijk of gedrag
 •  aanrakingen die als vernederend kunnen worden ervaren.

Voorbeelden van schoolse situaties:

 • alleen kinderen van de onderbouw worden geholpen met aankleden na de gymles
 • terloopse controle van de kleedkamers na afloop van de gymles
 • individuele leerlingen worden niet bij de leerkracht thuis uitgenodigd
 • nablijven van één leerling wordt zoveel mogelijk vermeden
 • bij het langer nablijven van leerlingen dan een half uur, worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht
 • collega’s en directeur worden op de hoogte gebracht bij lange nablijfsessies
 • de jongens en meisjes slapen gescheiden tijdens het schoolkamp
 • tijdens het schoolkamp gelden uiteraard de algemene regels

De Raad van Beheer heeft een vertrouwenscommissie ingesteld om de belangen van de mensen die gebruik maken van de klachtenregeling te behartigen.

Dhr  F. de Weerd 06 - 114 18 155
Mw. I. Knol 06 - 437 499 69

De complete regeling als onderdeel van het totale veiligheidsplan ligt op school ter inzage en is te vinden op deze website: