Medezeggenschapsraad

Zoals elke school hebben we een Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beiden vertegenwoordigd door 3 leden. De MR behartigt de belangen van het personeel, de ouders en de kinderen. Ze houdt zich bezig met zaken op het gebied van identiteit, organisatie, onderwijs, personeel en ouderbetrokkenheid.

Er is een Statuut WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) opgesteld en een reglement WMS.

De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht over bestuursbesluiten die betrekking hebben op de CNS en de daarbij behorende activiteiten.

Zij kan problemen signaleren en die aan de Raad van Beheer doorgeven om ze bespreekbaar te maken. Het betreft dan problemen die niet op de normale manier via het team of de dagelijkse leiding opgelost kunnen worden.

De vergaderingen zijn in principe openbaar en dus toegankelijk voor ouders/verzorgers en personeel van de CNS, tenzij de MR om bepaalde redenen besluit de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten te verklaren. De datum voor de vergadering wordt één tot twee weken van tevoren op het CNS-nieuws vermeld en staat ook op de kalender van de schoolsite. De verslagen van de openbare vergaderingen zijn verkrijgbaar via de personeelsvertegenwoordiging.

De MR van de CNS bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding

Berdine Harke   (secretaresse)                            
Norman Gerrits
Michel Spijkerman                           


Personeelsgeleding

Tamara Fix (voorzitter)         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bertha Wijnstra                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dianne Lubbers                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       

Contact: mr(at)cnsstaphorst.nl

De MR staat open voor uw ideeën en suggesties. Heeft u vragen, suggesties of ideeën? Aarzel niet en neem contact op met een van de MR-leden.