Missie & Visie

Missie  
De Christelijk Nationale School draagt zorg voor goed, primair onderwijs, geïnspireerd door de bijbel en haar christelijke waarden en normen. Wij willen een open school zijn waar iedereen zich thuis kan voelen en onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst zodat zij nu en straks een plek in de maatschappij kunnen innemen, waar zij zich kunnen handhaven en veilig voelen.   

Visie
Goed onderwijs op de CNS betekent onderwijs dat leerlingen helpt te leren voor het leven. Dat is leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn. We geven hier vanuit onze christelijke identiteit vorm aan.  

Leren weten: 
Bij leren weten gaat het om algemene brede kennis, intellectuele nieuwsgierigheid, leren een onafhankelijk oordeel te hebben en de gerichtheid op levenslang leren.   

Leren doen: 
Bij leren doen gaat het om het geleerde in de praktijk toe te passen, het kunnen omgaan met verschillende situaties en creatief leren handelen.   

Leren samenleven: 
Leren samenleven heeft betrekking op het ontwikkelen van het begrip voor en verbondenheid met anderen en andere culturen, empathie en kunnen omgaan met diversiteit. Het leren samen te werken en samen te leven met anderen.  

Leren zijn: 
Onder leren zijn wordt verstaan het ontwikkelen van het besef wie wij zijn en hoe we met elkaar omgaan.  

Kortom: Onderwijs op weg naar de toekomst! 

DSC02854.jpg