Ouderraad

Ouderraad CNS

Doelstelling ouderraad

De ouderraad heeft als doel om door haar werkzaamheden bij te dragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs. De OR ondersteunt het team, zowel praktisch als financieel bij de organisatie en uitvoering van verschillende activiteiten op school. Dit alles wordt gedaan in overleg en samenwerking met het team. Het doel van de OR is ook het stimuleren en ondernemen van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, in samenwerking met andere ouders. Zo kan de ouderraad een beroep op de ouders doen voor hulp bij diverse activiteiten. Ze gaat ervan uit dat iedereen die kinderen op school heeft, zich af en toe wil inzetten voor de extra dingen die school voor de kinderen leuker maken. De ouderraad is te bereiken via een van de leden. Op deze manier kunnen er dingen gerealiseerd worden met een minimum aan kosten.

Organisatie ouderraad

De ouderraad bestaat uit minimaal 7 leden, gekozen uit de ouders/verzorgers van leerlingen, aangevuld met minimaal één lid van het personeel. De zittingstermijn is minimaal 3 jaar. De ouderraad vergadert minstens 1 maal per kwartaal. De statuten liggen altijd ter inzage. U kunt deze aanvragen bij de secretaresse of de voorzitter. Jaarlijks organiseert de ouderraad samen met de Raad van Beheer en de medezeggenschapsraad een jaarvergadering. Op deze avond wordt er verslag gedaan van de activiteiten en ligt het financiële verslag ter inzage.

Taken ouderraad

  • Financiële ondersteuning van projecten/feesten
  • Organisatie Sinterklaasfeest en kerstviering
  • Jaarlijkse te houden actie
  • Pleinverbetering 
  • Zo nodig begeleiden van de schoolreisjes en excursies

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De ouderraad bestaat op dit moment uit:

Voorzitter:
Anneke Smit

Secretaresse:
Henriëtte Domine

Penningmeester:
Inge Schuurman

Lid:
Mariska Bloemberg
Jany Krist
Rudan Schuurhuis
Suzanne Kooiker

Lid personeel: 

Gerjanne Boerhof  
Eline Winters